Avdiels

הסיפור שלנו

עבדיאלס - תבנו חלומות במציאות
פינוי פסולת בנייה בחדרה והסביבה בכמויות קטנות באמצעות שקים Avdiels עבדיאלס רמי עבדיאל

עבדיאלס קמה במטרה לתת מענה מהיר ומקצועי לקהל הרחב, הן לקבלן ובעלי מקצוע והן ללקוח הפרטי. בביקוש הגובר של פינוי פסולת בניין בכמויות קטנות בשקים ובתפזורת, שירותי בנייה, עבודות גמר ומתח נמוך.

אנו נותנים שירות רחב של פינוי פסולת בנייה. בכל כמות, ובדגש על ביצוע והקפדה של כל הכללים החלים בחוק, ופינוי הפסולת לאתר מורשה בלבד!